Talent Savo-koulutuspalvelut

Onko kasvun ja kehittymisen esteenä osaavien tekijöiden puute? Voisinko auttaa siinä?

Osaavaa henkilöstöä voi olla haasteellista löytää. Usein asenne on kunnossa, mutta jotain oleellista osaamista puuttuu. Autan mielelläni myös osaajien etsinnässä ja mm. rekrytointikoulutusten suunnittelussa. TalentSavo-palvelu hinnoitellaan erikseen tapauskohtaisesti.

Työvoimakoulutus

Kansainvälisen kaupan osaajaksi–koulutus 4.2. – 25.7.2019

Koulutuksen tavoitteena on löytää kansainvälisille markkinoille pyrkiville tai siellä toimiville yrityksille osaajia, jotka voivat auttaa yritystä kansainvälisen myynnin, asiakkuudenhallinnan, digitaalisen markkinoinnin, liiketoiminnan kehittämisen, tuotteistamisen, kohdemarkkinakartoituksen, alihankinta- tai jälleenmyyntiverkoston kartoittamisen/rakentamisen tai toimipisteen perustamisen tehtävissä. Tavoitteena on lisätä koulutukseen osallistuvien osaamista edellä mainituilla osa-alueilla, jotta he voivat työllistyä yrityksiin.

Koulutusohjelmasta hyötyvät sekä koulutukseen osallistuvat henkilöt, että yhteistyöyritykset, jotka saavat yritykseensä osaajan ensin työssäoppimisen kautta ja myöhemmin mahdollisesti työsuhteeseen. Koulutukseen osallistuvien osaaminen kasvaa ja he mahdollisesti työllistyvät yhteistyöyrityksiin.

Välillisenä tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä ja edistää niiden kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Koulutuksen esittelyn pääset katsomaan täältä 

Henkilöstökoulutus

Yritykselläsi voi olla tarpeen kouluttaa olemassa olevaa henkilöstöä uusiin työtehtäviin tai muuttuviin tilanteisiin. Koulutusta voi hankkia esimerkiksi TE-palvelujen tukeman TäsmäKoulutuksen avulla. Autan mielelläni asian eteenpäin viemisessä. Koulutuksen suunnittelusta ja rahoitusmahdollisuuksista lisää täällä.

Rekrykoulutus

Yrityksen myynti vetää ja tekemätöntä työtä riittää. Hakuilmoitukset avoimista paikoista on tehty, mutta osaavaa työvoimaa on vaikea löytää. Oikean asenteen omaavia oppimiskykyisiä hakijoita olisi, mutta lisäkoulutusta työssä menestymiseen tarvitaan. Tällöin kysymykseen voi tulla TE-palvelujen tukema RekryKoulutus. Koulutuksen avulla voi lisätä hakijoiden osaamista juuri sinun yrityksessäsi tarvittavan osaamisen osalta. Autan mielelläni asian eteenpäin viemisessä. Koulutuksen suunnittelusta ja rahoitusmahdollisuuksista lisää tietoa täällä.

Muut koulutuskokonaisuudet

Usein tilanteet yrityksissä vaihtelevat ja yllä olevat koulutusmahdollisuudet eivät sovi kaikkiin tilanteisiin. Tarvetta voi olla yrittäjän itsensä kouluttautumiselle, tutkintotavoitteiselle koulutukselle, mille tahansa osaamisen kehittämiselle tai osaamisen lisäämiselle. Maailma on koulutuksia ja mahdollisuuksia täynnä ja jokaiselle löytyy sopiva kokonaisuus. Autan mielelläni Sinua löytämään oman vaihtoehtosi ja opastan oikeaan suuntaan. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksissa voin myös toimia mentorina eli työpaikkakouluttajana. 

Osaavan työvoiman hankkiminen

Osaavaa työvoimaa voi joskus olla haasteellista löytää ja tavoittaa. Joskus myös todellisen työvoimatarpeen määrittely on vaikeaa. Millaista osaamista yritykseeni tarvitaan? Kuinka löydän juuri sen meille sopivan osaajan? Business Savo ei varsinaisesti hoida rekrytointitoimeksiantoja tai vuokraa työvoimaa, mutta verkostojen kautta voimme tarjota näitäkin palveluja. Osaavan työvoiman saatavuushaasteisiin saat apua mm. StaffMillin kautta https://www.staffmill.com/

Autan siis mielelläni myös osaavan työvoiman hankkimiseen liittyvissä asioissa. 

Jutellaanko lisää?