Arvomme

Yrityksen arvot ovat tärkeitä, sillä ne antavat työntekijöille turvallisuuden tunnetta sekä ohjaavat työssä ja päätöksenteossa.

Business Savon viisi arvoa: rohkeus, kompetenssi, yhteistyö, uskottavuus ja sitoutuminen ohjaavat meitä kehittämään asiakasyrityksiä kestävästi, tuloksellisesti ja kansainvälisesti.

Tutustu meihin

Petra

Viivi

Sanna-Liisa

Tutustu tiimiimme

Petra Ryymin, CEO/ActionWoman

Olen monipuolisen osaamisen omaava yrityskehittäjä, jolla on laaja koulutuksen ja työn sekä yrittämisen kautta hankittu asiantuntija-, koordinointi- ja johtamisosaaminen. Olen auttanut yrityksiä kasvun- ja kansainvälistymisen polulla yhteensä noin 15 vuoden ajan ja asiakkainani on ollut satoja yrityksiä. Omaksun nopeasti uudet asiat ja siten pääsen myös nopeasti alkuun uudessa projektissa ja tulosten saavuttamisessa.

Kaikessa tekemisessäni olen päässyt verkostoitumaan laajasti ja oppinut paljon. Olen toiminut ja toimin erikokoisten yritysten neuvonantajana, sparraajana, konsulttina, johtotehtävissä, markkinointitehtävissä ja asiantuntijaroolissa. Tämän lisäksi olen toiminut ja toimin koulutussuunnittelijana ja kouluttajana sekä yksilöiden osaamista edistävien koulutusten että yritysten koulutusten osalta.
 
Minulla on erinomainen osaaminen yritysten kasvu- ja kansainvälistymishankkeiden projektointiin ja rahoittamisen hakemiseen, josta asiakkaani hyötyvät. Yrityskehittämis- ja hankeosaamiseni on vahvaa sekä toteuttajan että rahoittajan puolelta.
 
Rakastan asiakastyötä ihmisten parissa ja nautin siitä, kun yritykset ja yksilöt kehittyvät ja menestyvät.
 
Minun tehtäväni on auttaa sinua menestymään!
 

Sanna-Liisa Kiiskinen, Freelancer/kirjoittaja/coach

Työurani on kulkenut mainostoimistomaailmaan, kirjakaupan johtamisen ja aikuiskoulutuksen kautta nykyiseen freelancerin rooliin. Ihmiset, ilmiöt ja ihmettely ovat katalysaattoreita, jotka saavat minut innostumaan aina uudelleen ja uudelleen.
 

Toimin omalla vahvuusalueellani viestinnän ja vuorovaikutuksen valmennusten parissa. Olen valmentanut erilaisia työyhteisöjä ja ryhmiä DiSC-profiilin avulla lisäämään ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja parantamaan vuorovaikutusta tiimeissä. Aikuiskoulutusmaailmassa autoin esimiehiä, yritysjohtajia ja yrittäjiä löytämään omat vahvuutensa. Mukavan lisää tuohon comboon antaa coach-pätevyys – esimies- ja uracoachaus ovat ominta osaamistani. 

Coachauksessa parasta on oivalluttaminen. Meiltä kaikilta löytyy piilevää potentiaalia ja ratkaisuja ongelmiin, kun vain haluamme ne löytää. Minun tehtäväni on auttaa sinua ajattelemaan. Sieltä ne vastauksetkin yleensä löytyvät. 
 
Ota rohkeasti yhteyttä, elämäsi voi ottaa kokonaan uuden suunnan!

Viivi Väisänen, Digimarkkinoinnin asiantuntija

Luova mieli ja kiinnostus tekniikkaan vei tieni digimarkkinoinnin yrittäjäksi. Verkkosivut, hakukoneoptimointi ja digimainonta kuuluvat erityisosaamiseeni, joskin rakastan myös suunnitella markkinointia kokonaisuutena.

Koulutukseltani olen kansainvälisen liiketoiminnan tradenomi, mutta jo kouluaikana digimarkkinointi vei mennessään. Kokonaan englanninkielisestä koulutuksesta ja puolen vuoden vaihdosta Unkarista mahdollistavat myös kansainvälisten asiakkaiden palvelemisen.  Olen myös käynyt Kansainvälisen kaupan osaajaksi -koulutuksen ennen yrittäjyyttä, ja aikaisemmalta koulutukseltani olen vaatetusalan artesaani.

Opin vasta hiljattain olevani introvertti. Viihdyn nimittäin ihmisten seurassa, mutta kaipaan vastapainoksi paljon hiljaisuutta ja yksinoloa. Syksyllä minut löytääkin todennäköisesti metsästä samoilemassa.

Open/Avaa chat
Kysyttävää? Need help?
Hei!
Kuinka voimme auttaa?
How can we help you?