Kansainvälisen kaupan osaajaksi -koulutus

Haemme nyt mukaan osaajia ja yhteistyöyrityksiä 30.11.2020 alkavaan koulutukseen. Hae mukaan mahdollisimman pian! Hakuaika päättyy 30.10.2020.

Koulutuksen tavoitteena on löytää kansainvälisille markkinoille pyrkiville tai siellä toimiville yrityksille osaajia, jotka voivat auttaa yritystä kansainvälisen myynnin, asiakkuudenhallinnan, digitaalisen markkinoinnin, liiketoiminnan kehittämisen, tuotteistamisen, kohdemarkkinakartoituksen, alihankinta- tai jälleenmyyntiverkoston kartoittamisen/rakentamisen tai toimipisteen perustamisen tehtävissä. Tavoitteena on lisätä koulutukseen osallistuvien osaamista edellä mainituilla osa-alueilla, jotta he voivat työllistyä yrityksiin.

Koulutusohjelmasta hyötyvät sekä koulutukseen osallistuvat henkilöt, että yhteistyöyritykset, jotka saavat yritykseensä osaajan ensin työssäoppimisen kautta ja myöhemmin mahdollisesti työsuhteeseen. Koulutukseen osallistuvien osaaminen kasvaa ja he mahdollisesti työllistyvät yhteistyöyrityksiin. Välillisenä tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä ja edistää niiden kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Osaajille

Oletko korkeasti koulutettu osaaja ja olet kiinnostunut kansainväliseen kauppaan liittyvistä työtehtävistä?

Koulutuksen aikana pääset auttamaan yritystä myynnin, asiakkuudenhallinnan, digitaalisen markkinoinnin, liiketoiminnan kehittämisen, tuotteistamisen, kohdemarkkinakartoituksen, alihankinta- tai jälleenmyyntiverkoston kartoittamisen/rakentamisen tai toimipisteen perustamisen tehtävissä.

Seuraava koulutus alkaa 30.11.2020. Hae mukaan mahdollisimman pian! Hakuaika päättyy 30.10.2020

Koulutuksen nimi: Kansainvälisen kaupan osaajaksi

Koulutusaika: 30.11.2020-28.5.2021

Hakemukset: 30.10.2020 mennessä https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/688209  

Kouluttaja: Business Savo Oy/Myöhemmin ilmoitettava koulutustila, Kuopio

Lisätietoja: Petra Ryymin, petra@businesssavo.fi, 045 168 1030

Lähetä ko. osoitteeseen vapaamuotoinen 

koulutushakemuksesi, jossa ilmenee missä yrityksessä (jos sopiva yritys on tiedossa) haluaisit työskennellä, mitkä asiat sinua kiinnostaa ja millaista osaamista sinulla on.

Muista täyttää myös virallinen hakemus Te-palvelut oma-asioinnin kautta.

Koulutuksen hakijoiden osalta tehdään esivalinta 2.11.2020, haastattelut järjestetään 5.11.2020 ja valintapäätökset ilmoitetaan 6.11.2020.

Virallinen koulutukseen hakeutuminen TE-hallinnon kautta, linkki sivustoon yllä

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset:

Työttömät ja työttömyysuhanalaiset, korkeakoulutaustaiset ja kielitaitoiset ja digimyönteiset henkilöt, jotka haluavat työllistyä kehittämistehtäviin ja/tai kansainvälisen kaupan/markkinoinnin tehtäviin ja joilla on kaupallinen, tekninen tai muu soveltuva tutkinto (amk/yliopisto).      

Valinta: Hakemuksia käydään läpi jo koulutuksen hakuvaiheessa, lopulliset valinnat tehdään välittömästi hakuajan päätyttyä. Koulutukseen valitaan 8 osallistujaa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö henkilökohtaistetaan kullekin mukaan valitulle hakijalle ja yhteistyöyritykselle. 

Koulutus sisältää seuraavia aihealueita:

  • Työelämätaidot, työnhaun tavat ja urasuunnittelu
  • Henkilöbrändäys ja digitaalinen työnhaku
  • Liiketoiminta ja liiketoiminnan kehittämiskokonaisuudet
  • Digitaalinen liiketoiminta
  • Projektien suunnittelu, johtaminen ja hallinta
  • Kansainvälinen liiketoiminta
  • Asiakas- ja markkinakartoitukset sekä digitaaliset jakelukanavat
  • Työssäoppiminen ja työelämäprojekti

Koulutusjärjestelyt  

Koulutuksen teoriaosuus järjestetään myöhemmin ilmoitetussa tilassa Kuopiossa. Digitaalisia materiaaleja käytetään mahdollisimman paljon, lisäksi tilanteen salliessa vierailevia asiantuntijoita ja vierailuja. Koulutus on käytännönläheistä ja esimerkit ovat todellisista yrityksistä ja vierailijat yrittäjiä, joiden kokemuksista koulutettavat voivat hyötyä. Koulutuksen teoriajakso on ajalla 30.11.2020 – 4.1.2021 ja työssäoppimisjakson aikana joka kolmas perjantai (22.1., 12.2., 5.3., 26.3., 16.4. ja 7.5.2021) ja koulutuksen päätöstilaisuus ja todistustenjako on 31.5.2021. Teoriaosuuden pituus yhteensä 25 pv.

Työssäoppimisjärjestelyt 

Koulutuksen teoriaosuus järjestetään myöhemmin ilmoitetussa tilassa Kuopiossa. Digitaalisia materiaaleja käytetään mahdollisimman paljon, lisäksi tilanteen salliessa vierailevia asiantuntijoita ja vierailuja. Koulutus on käytännönläheistä ja esimerkit ovat todellisista yrityksistä ja vierailijat yrittäjiä, joiden kokemuksista koulutettavat voivat hyötyä. Koulutuksen teoriajakso on ajalla 30.11.2020 – 4.1.2021 ja työssäoppimisjakson aikana joka kolmas perjantai (22.1., 12.2., 5.3., 26.3., 16.4. ja 7.5.2021) ja koulutuksen päätöstilaisuus ja todistustenjako on 31.5.2021. Teoriaosuuden pituus yhteensä 25 pv.

Hae mukaan mahdollisimman pian! Hakuaika päättyy 30.11.2020

Lue lisää osaajien kokemuksia täältä.

Yrittäjille

Pohjois-Savolainen yrittäjä! Oletko ajatellut liiketoiminnan kehittämistä, kasvua ja uusien markkinoiden kartoittamista?

Jos vastauksesi on kyllä, tarjoan mahdollisuutta lähteä mukaan Kansainvälisen kaupan osaajaksi–koulutuksen yhteistyöyritykseksi.

Koulutuksessa valmennetaan osaajia Kuopion alueen yritysten kasvu-, kehittämis- ja kansainvälistymistyön tueksi. Koulutukseen osallistujat ovat korkeasti koulutettuja eri alojen asiantuntijoita, jotka haluavat omalla osaamisellaan edesauttaa yrityksiä kehittämään, kasvattamaan ja kansainvälistämään toimintaansa.

Yhteistyöyrityksen tarkoitus on antaa koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle kehittämisaihio, josta opiskelija yhdessä yrityksen edustajan ja kouluttajan kanssa työstää yrityksen käyttöön konkreettisen toteuttamissuunnitelma kasvuun/kansainvälistymiseen ja mahdollisen rahoitus/avustushakemuksen. Koulutukseen osallistuva aloittaa suunnitelman työstämisen lähtökohta-analyysilla koulutuksen alkuvaiheessa ja jatkaa sen työstämistä yrityksessä työssäoppimisjaksolla. 

Ohjaus jatkuu työssäoppimisjakson aikana ja kehittämistehtävän toteutumista seurataan yhdessä yhteistyöyrityksen edustajan kanssa. Yhdessä kouluttajan kanssa varmistetaan, että yritys sekä siellä työssäoppimassa oleva opiskelija hyötyvät yhteistyötä. 

Yhteistyöyritykselle ei synny työssäoppimispaikan tarjoamisesta kustannuksia, lukuun ottamatta ohjaamiseen käytettyä työaikaa ja koulutettavalle osoitettuja työvälineitä. Koulutettavan ohjaamiseen on kuitenkin panostettava ja mm. vastuuvakuutus harjoittelijaa varten on suositeltavaa hankkia. Koulutukseen osallistujan tapaturmavakuutus on hoidettu kouluttajan toimesta. Työssäoppimisesta solmitaan sopimus, jossa asioista sovitaan tarkemmin.

Kouluttaja ohjaa ja opastaa kehittämistehtävän toteutuksessa koulutettavaa ja tukee omalla asiantuntemuksellaan yrityksen kehittymistä kehittämisprojektin mukaisesti. 

Etukäteen sovitaan kehittämistehtävästä, jonka koulutukseen osallistuva tekee yritykseen, mm. yrityksen analysointi, kansainvälistymisedellytysten arviointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen tai vaihtoehtoisesti markkinakartoituksen laatiminen, jos kehittämissuunnitelma on jo yrityksessä valmiina. 

Työssäoppimispaikalla vieraillaan vastuukouluttajan toimesta vähintään kolmesti koulutuksen aikana, lisäksi vastuukouluttaja on tavoitettavissa puhelimitse ja sähköisin välinein. 

Varmista mahdollisuutesi saada osaaja yrityksesi avuksi lähes sadaksi päiväksi ja mahdollisesti myös siitä eteenpäin!

Essi Sundmanin referenssi.

Lue lisää yritysreferenssejä koulutuksesta täältä.

Ota yhteyttä ja hae mukaan yhteistyöyritykseksi

ActionWoman/CEO

Petra Ryymin

Yhteyden saat parhaiten arkisin klo 8– 17. 
Myös tekstiviestit ja WhatsApp-viestit tavoittavat hyvin.

Fill out my online form