Produktio- ja projektiosaamisen koulutus luoville aloille (nro 698722)

Business Savo brand images

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Voit hakea työvoimakoulutukseen, mikäli olet tällä hetkellä työtön, työttömyysuhan alainen, lomautettuna, määräaikainen työsuhteesi on päättymässä ennen koulutuksen alkua tai teet osa-aikatyötä. Koulutus tapahtuu suomen kielellä, mutta opetusta voidaan opiskelijan tarpeiden mukaan eriyttää myös englannin kielellä toteutettavaksi. Suomen kielen kielitaitovaatimustaso B.2.1 henkilöillä, joiden äidinkieli ei ole suomi tai englanti.

Seuraa valinnan etenemistä oma asiointi sivujen kautta, www.te-palvelut.fi > Oma asiointi >Työvoimakoulutus

Lisätiedot:

Koulutusaika: 3.5.-21.9. 2021

Hakuaika päättyy: 7.4.2021

Koulutuspaikka: Business Savo Oy:n koulutustilat, Ankkuritie 1, Kuopio

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu luovien alojen korkeakoulutututkinnon suorittanille (kuten: kirjallisuus, kuvataide, teatteri, tanssi, musiikki, arkkitehtuuri, käsityöläisalat, media-alat, viestintä, mainonta, radio, elokuva- ja tv-tuotanto, animaatiotuotanto ja muotoilualat), jotka tarvitsevat työllistyäkseen produktio- ja projektiosaamisen koulutusta.

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille käytännönläheinen käsitys produktio- ja projektityöskentelystä ja antaa valmiudet tulokselliseen työskentelyyn sekä valmiudet luoda taloudellisesti kannattavia produktioita. Koulutus auttaa luovien alojen ammattilaisia työllistymään yrityksiin tai muihin luovien alojen organisaatioihin esimerkiksi tapahtumatuottajana, taiteellisena johtajana, projektipäällikkönä, projektitoiminnan koordinaattorina sekä taiteilijana yhteisproduktioissa ja eri luovia aloja yhdistävissä tuotannoissa. Pääset näyttämään osaamistasi mahdollisille alan työnantajille sekä saat valmiuksia työllistää itsesi esimerkiksi kevytyrittäjinä/yrittäjinä.

Koulutuksen sisältö: Koulutuksen sisältö henkilökohtaistetaan kullekin mukaan valitulle hakijalle. Tässä huomioidaan kunkin opiskelijan olemassa oleva osaaminen ja keskitytään osaamiskapeikkojen täyttämiseen käytännönläheisin teoriaopinnoin. Koulutukseen sisältyvä työnhaku-, urasuunnittelu ja yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen on integroitu muuhun opetukseen ja henkilökohtaistetaan kunkin opiskelijan henkilökohtaista suunnitelmaa parhaiten palvelevaksi. Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä monimuoto-opiskelua. Sisältönä mm.:

               – Kilpailija- ja toimintaympäristön analysointi                                        -Talous-ja-laskentaosaaminen

               – Projektinhallinnan perusteet ja työkalut                                                -Produktion suunnittelu, seurant ja dokumentointi

               – Prosessit ja ketterät menetelmät                                                           -Luovat osaamisverkostot

               – Sopivan projektityökalun hallinta                                                           -Toutteistaminen ja hinnoittelu

               – Myynti ja markkinointi                                                                              -Alustatalouden mahdollisuudet

               – Digitaaliset jakelukanavat

               – Portfolio – oma osaamissalkku                                                              -Työssäoppimista 75 pv

Koulutusjärjestelyt: Päivittäinen opiskeluaika on 7 oppituntia (à 45 min.) päivässä klo 9-15.30 välisenä aikana. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti lähi-, etä- ja itsenäisenä opiskeluna. Koronatilanteesta riippuen lähiopetus voidaan toteuttaa etäyhteyden avulla. Koulutus alkaa 20 päivän teoriaopetusjaksolla ja jatkuu tämän jälkeen työssäoppimisella. Loput viisi teoriapäivää sijoittuvat yksittäisinä päivinä työssäoppimisajalle.

Työssäoppimisjärjestelyt: Työssäoppimispaikat järjestellään yhdessä osallistujien ja vastuukouluttajan kanssa. Opiskelijat osallistuvat työssäoppimispaikkojen hankintaan. Tässä voidaan hyödyntää myös Business Savo Oy:n yritysyhteistyöverkostoa. Työssäoppimisjaksojen sisältö suunnitellaan kunkin koulutukseen osallistuvan ja yrityksen kanssa yhteistyössä osallistuja/yrityskohtaisesti. Työssäoppimisen aikana noudatetaan työssäoppimispaikan työaikajärjestelyjä.

Työssäoppimisesta laaditaan kirjallinen sopimus kouluttajan, opiskelijan ja työssäoppimispaikan kesken. Sopimuksessa sovitaan työssäoppimisen sisällöistä ja ehdoista sekä tavoitteista. Vastuukouluttaja toimii myös työelämäyhteistyön osalta vastuussa ja varmistaa, että jokaiseen yritykseen laaditaan kehittämissuunnitelma opiskelijan, kouluttajan ja yrityksen yhteistyönä, jolloin opittu menee varmuudella käytäntöön.

Työllisyysnäkymät: Luovien alojen osaamista tarvitaan alan toimijoiden lisäksi useissa yrityksissä ja organisaatioissa. Koulutus parantaa osallistujiensa työllistymismahdollisuuksia vahvistaen taitoa oman osaamisen esilletuomiseen ja tuotteistamiseen, sekä mahdollistaa sellaisten liiketaloudellisten taitojen oppimisen, joista on hyötyä tulevaisuudessa.

Lisätietoja koulutuksesta:

Business Savo Oy, Petra Ryymin, p. 045 168 1030, petra@businesssavo.fi,

Koulutuksen yhdyshenkilö Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistossa on Johanna Metelinen, p. 0295 043 605, johanna.metelinen@te-toimisto.fi

Valinta-aikataulu: Esivalinta suoritetaan hakemusten perusteella viikolla 14, haastattelut ja koulutusvalinnat viikolla 15.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN 7.4.2021 mennessä täyttämällä sähköinen hakulomake www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus, Kuvaus- tai Tiedot -välilehdiltä klikkaamalla ”Hae tähän koulutukseen”.

Open/Avaa chat
Kysyttävää? Need help?
Hei!
Kuinka voimme auttaa?
How can we help you?